Milieu en gezondheid

 

Gevaren voor de gezondheid door vlamvertragende producten?

 

Om producten vlamvertragend te maken, is het meestal niet voldoende om vlamvertragende stoffen alleen aan de buitenkant aan te brengen. Vooral stoffen en papier worden daarom al tijdens de productie met deze stoffen geïmpregneerd.

Afhankelijk van het type kunnen deze stoffen helemaal niet giftig zijn, zoals materialen die zijn behandeld met ureum, een stof die van nature in het lichaam wordt geproduceerd en die bijvoorbeeld wordt gebruikt in ons kraftpapier. Daarnaast wordt ook diammoniumwaterstoffosfaat gebruikt, dat niet echt giftig is, maar fysiologisch niet helemaal onschadelijk.

 

Red alsjeblieft de wereld. Wees voorzichtig met de producten die je gebruikt. Foto: Gert Altmann

 

 

Stoffen op basis van halogeen moeten daarentegen worden vermeden en voor zover wij weten bevat geen van de producten die wij aanbieden dergelijke chemicaliën.

 

Een specialiteit zijn ook stoffen die niet zijn uitgerust met vlamvertragers, maar wel door en door vlamvertragend zijn – dit is bereikt doordat de vlamvertragende eigenschappen chemisch zijn opgenomen in de vezel en niet meer kunnen worden veranderd door invloeden van buitenaf, zoals veelvuldig wassen.

 

Meer informatie vindt u hier.

 

Wat betekent “voor zover wij weten …?
Om concurrentieredenen zijn fabrikanten helaas nogal terughoudend met informatie over welke chemicaliën precies worden gebruikt. Natuurlijk hoeft niemand bedrijfsgeheimen openbaar te maken. Maar we sluiten leveranciers die zelfs elementaire vragen over gezondheidsbescherming niet beantwoorden uit van onze pool van leveranciers en streven er in het algemeen naar om nog meer duidelijkheid te eisen over deze belangrijke kwestie.

En het milieu?
Ook daar werken we aan om je nog betrouwbaarder te kunnen informeren. Als het bijvoorbeeld gaat om de recyclebaarheid van brandvertragend papier, is het vaak niet mogelijk om bindende uitspraken te doen.

Dit is deels te wijten aan het feit dat de producten in verschillende landen worden geproduceerd met verschillende voorschriften waarnaar de fabrikanten verwijzen. Meer harmonisatie van de regelgeving binnen Europa zou zeker een zegen zijn voor elke gebruiker en geen “regelgekte”.

Bovendien worden niet alleen in verschillende landen, maar zelfs regionaal in Duitsland, verschillende uitspraken gedaan over wat mag worden weggegooid en hoe. In geval van twijfel kun je dus het beste iemand raadplegen die bekend is met het afvalverwerkingssysteem in jouw regio.

 

 

Recycling heeft vele gezichten… Foto: Public Domain Pictures

 

 

Onze huidige stand van zaken is dat het pure B1-papier (backdrop-papier, tissuepapier, enz.) allemaal terug kan in de papiercyclus als “normaal” papier.

 

In het geval van ons M1-gecertificeerde product EventGarant M1 staat er echter expliciet: “Vanwege de vlamvertragende afwerking van het papier kan het niet via het oud papier worden afgevoerd. Het papier kan niet zonder meer worden gerecycled. Thermische recycling is alleen mogelijk na overleg met het recyclingbedrijf en in overeenstemming met de officiële voorschriften. Kleine hoeveelheden kunnen wel bij het restafval.”

 

Het M1-label is echter niet de enige reden, want de fabrikant geeft aan dat ons rolpapier, dat ook gecertificeerd is volgens deze norm M1 en geoptimaliseerd is voor drukwerk, zonder problemen gerecycled kan worden en garandeert ook het gebruik van uitsluitend niet-giftige en halogeenvrije vlamvertragers.

 

Een zorgvuldige afweging is noodzakelijk.

 

De genoemde gezondheids- en milieubeschermingsaspecten moeten natuurlijk altijd worden gezien in de context van wat er werkelijk op het spel staat: namelijk zorgen voor effectieve brandbeveiliging. En hier verdienen producten die gecertificeerd zijn volgens de M1-norm zeker de voorkeur.