Brandbeveiliging – Waarom?

Brandveiligheidsvoorschriften

In alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, gelden strenge voorschriften om brandgevaar zo veel mogelijk uit te sluiten of om de schade, vooral aan lijf en leven, in geval van brand zo klein mogelijk te houden.

 

Deze voorschriften dienen dus in de eerste plaats om de mensen in deze gebouwen te beschermen.

Waar het op neerkomt is: hoe slechter de brandbaarheid en ontvlambaarheid van de gebruikte materialen, hoe meer tijd mensen hebben om zichzelf te redden in geval van brand.

 

De hele kwestie kan behoorlijk lastig zijn, zowel juridisch als technisch. Hier kun je lezen hoe ingewikkeld de wereld van brandbeveiliging is en waar je op moet letten.

 

Feuerwehrmann-480263 _ 640

 

 

Op dit punt willen we kort de belangrijkste normen presenteren die ook kunnen worden gebruikt voor de strenge eisen van de brandweer.

 

 • In Duitsland worden alle soorten bouwmaterialen op basis van hun brandbaarheid of brandgedrag ingedeeld in twee bouwmateriaal- of brandbaarheidsklassen volgens de (nog steeds) geldige DIN 4102 deel 1 (in de volksmond ook vaak brandklassen genoemd).
  Hier is de vergelijking tussen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië

  In het kort:
  Klasse A – onderverdeeld in A2 en A1 – meestal onbrandbare materialen (bijv. zand).
  Klasse B – brandbare materialen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  Categorie B3 omvat licht ontvlambare materialen,
  Categorie B2 omvat normaal ontvlambare materialen (bijv. hout), en
  Categorie B1 omvat brandvertragende of zelfdovende materialen.

 

 

 • In Nederland zijn de normen NEN 6065 en NEN 6066 sinds oktober 2017 vervangen door NEN-EN 13501-1.
  Op veel websites en in productspecificaties vinden we nog steeds verwijzingen naar NEN 6065 en het zal enige tijd duren om dit allemaal bij te werken.

  Gelukkig geeft het Bouwbesluit in artikel 2.80 uitsluitsel over hoe de oude brandklassen uit NEN 6065 vertaald kunnen worden naar NEN 13501-1. In de onderstaande tabel staat het overzichtelijk op een rij.

  NEN 6065

  NEN-EN 13501-1

  Brandklasse 1

  Brandklasse B

  Brandklasse 2

  Brandklasse B

  Brandklasse C (in een niet besloten ruimte )

  Brandklasse 3

  Brandklasse C

  Brandklasse 4

  Brandklasse D

  Brandklasse T1

  Brandklasse Cfl

  Brandklasse T3

  Brandklasse Dfl

  Met daarin:

  Brandklasse volgens NEN-EN 13501-1

  Bijdrage aan brand

  Brandbaarheid

  A1

  geen enkele bijdrage

  niet brandbaar

  A2

  nauwelijks bijdrage

  vrijwel niet brandbaar

  B

  zeer beperkte bijdrage

  heel moeilijk brandbaar

  C

  beperkte bijdrage

  brandbaar

  D

  hoge bijdrage

  goed brandbaar

  E

  zeer hoge bijdrage

  zeer brandbaar

  F

  gevaarlijke bijdrage

  uiterst brandbaar

 

 • De M1-norm die in Frankrijk van toepassing is, komt in grote lijnen overeen met deze norm of overtreft deze zelfs: M1-materialen zijn meestal zelfs “onbrandbaar”.

 

 • In de toekomst worden deze nationale normen vervangen door de bestaande EU-norm EN 13501-1, waardoor het voor consumenten veel eenvoudiger wordt om producten te vergelijken.

 

 • In Oostenrijk moeten decoratieve materialen gecertificeerd zijn volgens ÖNORM B 3822 en ÖNORM A 3800 Deel 1. Deze norm is nog iets strenger dan onze DIN 4102 B1.

 

Hier vind je een vergelijking tussen de Duitse norm 4102 B1 en de Franse norm M1 (in het Engels Fire protection standard M1 compared with German standard B1)

 

 

Bijna alle producten op onze pagina’s zijn gemarkeerd volgens de nog steeds geldige Duitse, Oostenrijkse en Franse normen en we kunnen je het betreffende geldige brandbeveiligingscertificaat toesturen wanneer je bestelt.

 

Je kunt het overzicht van standaarden wereldwijd hier vinden (in het Engels): Standards in German, Europe and the world.

 

Definitie brandbeveiliging? Hier vind je informatie.
Vlamvertragend? Hier vindt u informatie.