Brandbeveiliging – Informatie

Verbranding / Brand / Vuur Definitie:

Verbranding is een oxidatieproces en kan optreden bij vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Als dit verbrandingsproces plaatsvindt in de kachel, is er geen sprake van brand. Het schadeaspect is hiervoor essentieel.

Dit blijkt ook uit de volgende drie definities van brand:

 • Vernietiging door vuur, in het bijzonder van voorwerpen die schade veroorzaken wanneer ze verloren gaan (volgens het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal).
 • Brand door verbranding die zich uit zichzelf buiten een haard kan verspreiden (volgens Fire Insurance Engineering van Dr. P.D. Pestman).
 • Over het algemeen een onbedoelde brand waarbij vuur zich ongehinderd kan verspreiden en meestal schade veroorzaakt (volgens Fire Insurance Engineering).

We spreken dus alleen van brand als er schade wordt veroorzaakt door verbranding. Verder is een brand een vorm van verbranding met brandverschijnselen. Er zijn ook vormen van verbranding zonder brandverschijnselen, zoals het roesten van staal en andere metalen.

 

 

Brandbeveiliging Definitie:

Een prioritaire taak van openbaar belang die volgens uniforme criteria de doelstellingen van de bescherming van mensenlevens, de integriteit van personen en de bescherming van eigendommen en het milieu nastreeft.

Daartoe bevordert, bestudeert, ontwikkelt en test het normen, brandpreventiemaatregelen, uitvoeringsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen en procedures gericht op het voorkomen van het uitbreken van branden en aanverwante incidenten, of op zijn minst het beperken van de gevolgen ervan.

 

Normen voor brandbeveiliging

 

De nieuwe Europese norm EN 13501-1 moet de talrijke nationale normen van de lidstaten vervangen. Het valt nog te bezien of de norm door iedereen erkend zal worden.

Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende testnormen wereldwijd. Deze zijn echter moeilijk te vergelijken omdat de testprocedures wereldwijd sterk verschillen.

 

Deze normen zijn van toepassing op ALLE openbare gebouwen, d.w.z. alle gebieden met openbaar verkeer. Deze veiligheidsnormen zijn ontworpen om mensen in gebouwen te beschermen. Ze minimaliseren het risico dat brand ontstaat en zich uitbreidt. En in geval van nood, wanneer er brand is, wordt de vluchttijd verlengd.

Daarom moet brandbeveiliging verplicht zijn in de volgende gebouwen:

 

Brandbeveiliging op podia, want veiligheid is een must.

 

 • in theaters,
 • in amusementshallen,
 • in opera’s en bioscopen,
 • in musea
 • in scholen, hogescholen, technische scholen of opleidingscentra
 • in hotels en restaurants, clubs en casino’s
 • in kantoorgebouwen, openbare bibliotheken en instellingen (kleuterscholen, verpleeghuizen)
 • in beurspaviljoenen en tentoonstellingshallen
 • in evenementententen

Dit geldt niet alleen voor bouwmaterialen, maar ook voor decoratiematerialen en meubilair.

Decoratiematerialen moeten ten minste vlamvertragend zijn volgens DIN 4102 of DIN EN 13501-1″, bijvoorbeeld, eist de New Munich Trade Fair in haar technische richtlijnen van exposanten, organisatoren, servicebedrijven, standbouwbedrijven en dienstverleners. Deze technische richtlijnen zijn een vast contractueel onderdeel van het beursbedrijf en moeten door de contractuele partners op eigen verantwoordelijkheid worden nageleefd.

Decoratieve materialen omvatten ook wandbekleding, ruimteverdelers, displays, spandoeken, vlaggen en dergelijke. Iedereen is verplicht verantwoordelijk te handelen om brand te voorkomen.

 

Dezelfde hoge brandveiligheidseisen gelden voor passagiersvervoer per bus in lokaal en langeafstandsvervoer, en er bestaan zelfs nog hogere brandveiligheidseisen in de categorieën luchtvaart, zeevaart en spoorvervoer.